Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kredisi

Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kredisi

Esnaf ve sanatkarlar kooperatifi kredisi nasıl alınabilir?

Esnaf ve sanatkarlar kooperatifi üye olmuş olan birçok işletme esnaf kredisi alabilmektedir. Esnaf kredisi nasıl alınır konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Esnaf ve Sanatkarlar kefalet kooperatif kredisi

Birçok iş yeri açılıştan sonra Esnaf ve Sanatkarlar kooperatifine üye olmak durumundadır.  Kooperatife üye olan iş yerleri sahibine işyeri kredisi verilebilmektedir; bunun için esnaf ve sanatkarlar kooperatifi başvurmak ve gerekli şartları taşımak gerekli.  Bu kredileri Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi kredisi adı verilmektedir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar kredi ve kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği çatısı altında toplanan ve esnafları kredileri krediler verilen yerdir.

Esnaf kefalet kredisi almak için ne yapmak gerekir

Hibe kredi veya düşük faizli esnaf kredisi verilmesi için Halk bankası Kooperatifler Birliği’nin görevlendirilmiş bankalar arasındadır.Esnaf Kooperatifleri üyesi olan bu işyeri bankaya karşı kefalet sunmaktadır; diğer esnaf kredisi veren bankalardan farkı ise ticari kredi faizleri arasında kalan Kredi faizlerinin oluşturduğu farkı Devleti’nin karşılamasıdır.

Esnaf ve Sanatkarlar kefalet kooperatifini üye olmanın şartları

Öncelikle esnaf ve sanatkar olmak ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olmak, başka bir esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet Kooperatifi’nin kaydı bulunmamak, ikamet edilen yerin Kooperatifi’nin çalışma bölgesi içerisinde yer alması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de Ticaret ve sanat üzerine faaliyette bulunuyor olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, vergiden muaf ya da vergi mükellefi olmak, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği üyesi içinde Kayıtlı olmak  gibi şartlar gerekmektedir.

Esnaf Kefalet Kooperatifi kredisi çeşitleri nelerdir ve şartları nedir

Esnaflar için işletme kredisi: döner sermaye ve hammadde ihtiyacı için karşılanan krediler teminat olarak şahıs kefalet kooperatif kefaleti ipotek Ticari İşletme rehin kullanılır. 150.000 TL limit, 1 ile 5 yıl arasında vadesi vardır.

Esnaf destek kredisi: işletmenin ihtiyacı dahilinde olan araç makine ve birtakım mühimmatlar için kullanılır. İpotek şahıs kefaleti Ticari İşletme Rehni sigorta işlemi gibi ve kooperatif kefaleti Kredi teminatı istenmektedir. Maksimum 350 bin liradır. 2 ile 5 yıl arasında vade bulunur.

Esnaflar için aylık eşit taksitli işletme kredisi: kooperatife üye olan tüm hesapların kullanabildiği Kredi çeşididir öner sermaye ve hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. İpotek Ticari İşletme Rehni, kooperatif kefaleti, şahıs kefaleti gibi teminat aranır 150.000 Lira limitli 12 ile 24 ay arası vadesi vardır.

Esnaf ve kefalet istihdamı destekleme kredisi: İşletmelerin hizmet ve mal üretimi artışları ve yeni İstihdam kaynakları yaratmak üzere ekonomiye katkıda bulunmaları açısından iş yerinde kullanılabilecek araç gereçler makine içerikli ihtiyaçlar için kullanılır. 1 yıl ödemesiz 3 yıl maksimum ödemeye kadar 150.000 liralık kredi verilmektedir.

Kooperatif ihracat teşvik kredisi: İşletmeler için kullanılan dolaylı ve direkt olarak ihracata yönelik tesisler için kullanılır. Makine tesisat alımı, teknoloji makinelerin alınması için kullanılır. 150.000 Lira birinci yıl faiz ve ikinci ana para ödemesiz 4 yıl vade yapılır.

Şoför taşıt edindirme kredisi: yeni model araçlar için verilen kredilerdir. Kamyonet, minibüs, otomobil, kamyon ve otobüslerde 5 yaşına kadar taşıtlarda kredi verilir kefalet kooperatif kefaleti, Halk bankası, Rehin, kasko sigortası yapılır vadeli olarak iki ile beş yıl arasındadır 150 bin TL limit bulunur.

Esnaf kefalet şoför geri için taşıt onarım kredisi :Nakliye ve şoförlük de geçimlerini sağlayan ticari amaçlı kullanılan kişilere ve işletmelere verilen krediler. Bakım, onarım, yedek parça gibi birçok ihtiyacın karşılanması için verilir, 150.000 Lira üst limitleri 1 ile 4 yıllık  işletme kredilerinde 1 ile 9 yılda iskonto kredilerinde vadesi vardır.

Esnaf ve sanatkârların servis aracı kamyonet gibi yenileme kredileri: Personel ve okul araçları için kullanılan yük taşımacılığında kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski olanları için yenilenmesi açısından verilen krediler. Kredi teminatı Sanatkarlar Kredi Kooperatifi kefaletinin yanı sıra iki şahıs kefaleti, taşıt Rehni, kasko sigortası istenir 150.000 Lira üst limit en yüksek vadesi 3 yıldır yüzde 8 oranında Öz kaynak katkısı bulunur.

Esnaf ve Sanatkarlar kefalet kooperatif kredisi nasıl alınmaktadır

Kooperatife üye olmak gerekir bunun yanı sıra Kooperatifi üyesi olan işyerlerine ve esnaflara kooperatife kredi başvurusu dilekçesi istenir; başvurudan sonra Mali durumu incelenmek üzere araştırılır. Araştırma sonucunda rapor halinde Halk Bankası şubesine bildirilir. Halk Bankası tarafından esnaf kredi başvurusu tekrar incelenerek sonuçlanır.

Yorum Bırakabilirsiniz.