Girişimcilik nedir?

Girisimcilik Nedir

Girişimcilik iktisadi anlamda mal hizmet üretimi için ve bu üretim faktörlerinin bir araya gelmesi suretiyle ekonomik fırsatların yaratılması veya yeni fırsatları değerlendirerek yeni organizasyonlara dönüştürülmesi anlamında yapılan bir uygulamadır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya konulması ile beraber psikolojik finansal ve sosyal riskler alınması suretiyle kişisel tatmin veya parasal kazanç elde edebilmek için oluşturulan bir eylem çeşididir.

Girişim genelde İnsanların istekleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapmak veya üretilen malların tasarlanması veya yeni teknolojilerle uygulanması suretiyle yeni ürün geliştirme, pazarı genişletmek anlamını içeren ekonomik bir birim olarak oluşur. Girişimler genelde insan ve malzemeden oluşan örgütlenmeler şeklinde ortaya çıkar. Kazanç ve fayda sağlamayı amaçlayan girişimler özellikle üretim, tedarik, pazarlama, finansman gibi birçok amaçla ortaya çıkmaktadır. Girişimler genelde kuruluş anlamıyla ilgili olarak işletme, şirket olarak yapılanması şeklinde ortaya çıkar. Bu yapılanmalar genelde büyük girişimcilik için geçerlidir. Küçük işletmelerin daha çok basit sermaye ile ortaya konulması ile daha esnaf anlamında ortaya çıkan bir girişimcilik kavramı ortaya konulmaktadır.

Girişimci bir mal veya hizmet hizmeti üretmek için pazarlamanın sağlamış olduğu kaynaklarla beraber sistemleri bilinçli bir şekilde hareket eder bu faaliyeti yaptığı süre içerisinde ortaya çıkacak bir çok zararı da göze almayı bilir. Genelde girişimciler sorumluluk ve risk alan başarmak için oldukça güçlü olan, gelecek fırsatlarını değerlendirebilecek sezgi gücüne sahip, değişiklikleri ve risklere genelde adapte olabilen kişiliğe sahiptirler. Girişimciler genel olarak yeni ürünler geliştirmek yeni ürünlerin pazarını bulmak ve genişletmek yeni hammadde yarı mamul gibi kaynakları oluşturmak, yeni ihracat pazarları bulmak ve genişletmek, yeni organizasyon yapısı oluşturmak gibi birçok faktörü içinde taşır.

Daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok fazla ortaya çıkan işsizlik sorunuyla baş etmek için özellikle devletin sunmuş olduğu girişimciliğe teşvik kredileri bulunmaktadır.  Türkiye’de girişimciler için teşvik kredisi amacıyla KOSGEB tarafından 50 bin lira hibe 100 bin lira da isteğe bağlı olarak faizsiz kredi verilmektedir. Bu gibi destekler sayesinde girişimcilik geniş kapsamlı olarak ortaya konulabilir.

Yorum Bırakabilirsiniz.