KOSGEB Kredisi Nasıl Alınmaktadır

KOSGEB kredileri nasil alinir

KOSGEB kredisi nasıl alınmaktadır?

İşyeri açmak ve açılan  iş yeri için kosgeb kredisi kullanılabilmektedir. 2016 yılında verilen hibe kredisi 50.000 lira faizsiz kredi 100 bin liradır. Faizsiz kredi verildikten 2 yıl sonra geri ödemesi başlamaktadır. başlamaktadır

 Hangi sektör için kredi verilmez

KOSGEB’in Kredi vermediği sektörler; canlı hayvan alım satımı, kiralık araç için yer açmak, otobüs firması kurmak, Emlakçılık, alkollü içecek hizmetleri, muhasebecilik gibi bir takım iş yerlerini açmaya hibe kredi vermez.

Hangi sektörler için KOSGEB kredi veriyor

Öncelikle yeni bir iş kurmak ve işini büyütmek isteyen girişimciler için hibe kredi ve düşük faizli geri ödemeli krediler verilmektedir. Kosgeb kredisi almak için gerekli olan şartları yerine getirmek gereklidir. Gerekli olan bu şart;  girişimcilik eğitimine katılarak 70 saatlik süren eğitim sonunda başarı gösterip sertifika almaktır.

KOSGEB tarafından işyeri açmak için kredi verilmez; sadece işyeri açan girişimcileri desteklemek için hibe kredi ve faizsiz kredi verilmektedir.  Öncelikle kosgeb’den kredi almak için işyerinizi açmanız ve gerekli olan faturaları KOSGEB’e ibraz etmeniz gereklidir. Bunun sonucunda satın aldığınız tüm harcamalarınız ve masraflarınızın yüzde 70 ini kosgeb’den geri almış olursunuz. KOSGEB destek kredileri erkeklerde yüzde 70 kadınlarda ise yüzde 90 oranında desteklenmektedir.

KOSGEB’in verdiği Kredi nakit olarak mı uygulanır?

KOSGEB’in faturalandırılması karşılığı açtığınız işletmenin giderleri için vermiş olduğu 50 bin liralık hibe kredi ile 100 bin liralık sıfır faizli destek kredisi nakit olarak ya da banka hesabı yoluyla ödenmektedir.

Banka borcu olan hibe kredisi alamaz mı?

KOSGEB’in banka ile hiçbir alakası yoktur. Kosgeb’den alınacak olan 100.000 liralık geri ödemeli faizsiz kredi için sadece teminat istenir; bu teminat mektubunu bankadan ya da Kredi Garanti fonundan almak mümkündür.  Eğer Bankaya kredi borcunuz varsa bu suretle banka size Teminat mektubu vermeyebilir; böyle bir durumda hibe kredi alabilir ancak faizsiz destek kredisini alamayabilirsiniz.  Teminat mektubu alamayan girişimciler için destek olmak amacıyla kurulmuş olan Kredi Garanti fonu bulunmaktadır. KOSGEB bu fonun ortakları arasında yer alır. Eğer Fona başvurunuz uygun görülürse bu durumda Teminat mektubu almanız mümkün olabilecektir. Teminat mektubunu aldıktan sonra gerekli olan 100 bin liralık destek kredisi sağlanmaktadır.

KOSGEB denetleme yapar mı?

KOSGEB tarafından alınan krediler sonucunda işyerine katkı sağlayan girişimcilerin işletmeleri KOSGEB tarafından üç yıl boyunca  denetlenir. 3 yıl süresince İşletmeyi kapatmak gibi bir lüksünüz olamaz. Sadece İflas ya da büyük olağanüstü durumlar bunun dışında kalmaktadır. Girişimcilik tarafından açılan işletmedeki kredinin kosgeb’den alınmasından itibaren işletme için kullanılan tüm malzemelerin satılması ya da kötü bir amaçla kullanılması gibi durumlar söz konusu olduğunda tüm kredi tutarı faizi ile birlikte girişimciden geri alınması sağlanmaktadır. Bu durumun oluşması halinde ödenmemesi durumunda ise icra yoluyla alım yapılmaktadır.

Esnaflarda Kosgeb kredisini yararlanabilir mi?

Çalışan girişimci için KOSGEB tarafından verilen destek kredileri bulunmaktadır; ancak KOSGEB’in esas niyeti yeni iş kurmak isteyen girişimcilerin desteklenmesidir. Bunun yanı sıra şahıs olan işyerlerinin şirketleşerek yeni bir alan oluşturması halinde kosgeb’den kredi alma şansı bulunmaktadır.

KOSGEB kursları tüm illerde verilmektedir istenilen her yerden KOSGEB kredisi almak üzere açılan kurslar olan girişimcilik kurslarına başvurulabilir. Kosgep kredisi almak için önemli olan; girişimci olarak plan ve projelerinizin uygun olması şartı bulunmaktadır. Eğer yapmış olduğunuz çalışmalar sonucunda sunduğunuz projeniz KOSGEB tarafından onaylanır ve beğenilirse kredi alma şansınız daha yüksek olacaktır.

KOSGEB hangi giderleri öder?

KOSGEB hibe kredisi uygulamasında ödenen giderler arasında yurtdışı Gezileri fuar araştırmaları gibi birtakım giderlerinin yüzde 50’lik kısmını ve ayrıca reklam giderlerinin de yüzde ellisini ödemektedir. İş yerinde çalışan personel maaşının da yüzde ellisini 20 ay boyunca  öder.

KOSGEB desteği kaç yılda yenilenir?

Destek kredileri 3 yıl süreyle geçerlidir; bu destek kredileri 3 yılda bir revize edilerek 3 yıl sonrasında girişimcinin tekrardan KOSGEB’e müracaatı mümkün olabilmektedir.

Yorum Bırakabilirsiniz.