Sözleşmeli er olmak için ne yapmak gerekir

Sozlesmeli er olmak için ne yapmak gerekir

Sözleşmeli er olmak için ne yapmak gereklidir

Sözleşmeli er olmak için ne yapmak gerektiği konusunda bu yazımızda bilgiler vereceğiz. Sözleşmeli erlik profesyonel orduya yönelik uygulamalardan bir tanesidir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başlatılan bu uygulamada sözleşmeli er ve erbaşlar 6191 sayılı kanun ile sınırlandırılır bu kanundaki madde şöyledir;

‘’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmak üzere Genelkurmay başkanlığınca lüzum görülen er ve erbaş kadrolarında kritik olarak ve uygun olan görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, geçici görevlendirilmeleri,  hizmet şartları tertip edilmeleri, , görev hakları, yükümlülükleri ayırma ve ayrılmaları ile ilgili usul ve esasları düzenler’’ şeklindedir.

Sözleşmeli er olmak için hangi şartlar gereklidir

Askerlik, yaş ve okul şartı; sözleşmeli er, en az ilköğretim veya yurt dışında dengi olan bir okuldan askerlik hizmetini er ve erbaş olarak tamamlamış ve terhisleri üzerinden 3 yıldan çok süre geçmemiş ve düzeltilmemiş olması gereklidir. Nüfus kaydına göre müracaat edilmesinden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmeyen kişileri kapsar.

Aşağıda belirtilen şartlar sözleşmeli er olabilmek için aranmaktadır. 

Türk vatandaşı olmak

Kanunda belirtilen öğrenim ile ilgili şartları taşıyor olmak

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak sağlık için gerekli olan durumdur.

Kamusal haklardan mahrum olmamak

Cezaları ertelenmiş seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi,

1)Bir devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar halkı askerlikten soğutmak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti’nin devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, İhaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) Amir veya işte fiilen taarruz emre itaatsizlikte ısrar, işte hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından

3) 22/ 5/ 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay ya da daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak

Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak

Askeri tugay veya eşiti olan Birlik Komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında Sözleşmeli erbaş ve er oldu belgesi düzenleme personel müracaatları öncelikli olarak kabul edilmektedir.

Sözleşme süresi ne kadardır

Ön sözleşme yapılarak sözleşmeli er adayları askeri eğitime alınmaktadır. Başarı ile tamamlayan sözleşmeli erler 4 yıldan fazla olmamak koşuluyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır; takip eden sözleşmeler ise bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak koşuluyla azami olarak 29 yaşını bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar  uzatılmaktadır.

Sözleşmeli erler de izin süreleri ne kadardır

Barış durumunda er ve erbaşların her yıl 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. Bu süreye yol dahil değildir. 15 günü mazeret izni olarak kullanabilirler; yıllık iznin verilmesi süresi ve zamanı hizmetin aksamaması esas alınmak kaydıyla kıta karargah ve kurum amirlerince düzenlenmektedir.

Sözleşmeli erlerin maaşları ve ikramiye tutarları yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Yukarda belirtilen şartları taşıyorsanız ve ayrıca  sözleşmeli er olarak başvurmak isterseniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi sayfasına başvuru formunu doldurarak müracaat etme imkanı bulabilirsiniz.

Yorum Bırakabilirsiniz.